ReadyPlanet.com
ขอต้อนรับทุกหัวใจสู่เวที...การพัฒนาการทำงานของลูกน้องและ หัวหน้างาน เพื่อความสุขในการทำงานที่ยั่งยืนร่วมกัน

ขอนำเสนอเว็บไซน์เรียบง่าย แต่จริงใจ และอบอุ่นนี้ เพื่อเป็น...อีกแหล่งหนึ่ง ทางเลือกใหม่ สำหรับคนทำงาน ไม่ว่าจะเป็นลูกน้อง ลูกพี่ หรือผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ร่วมกันสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมองในการทำงาน และการบริหาร การจัดการ พบกับข้อคิด มุมมองของที่ปรึกษาในการปรับปรุงวิธีคิด วิธีทำงานในแบบที่ง่ายๆ และสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตการทำงานประจำวันได้ ทีมวิทยากร นำโดย วีระ บุญญาดีวงศ์ ขอขอบคุณอย่างสูงที่ได้รับความไว้วางใจในการบรรยายหลักสูตรต่างๆ สำหรับองค์กรของท่าน เช่น บริษัท ซีเอ็ด จำกัด (มหาชน) , บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) , บริษัท UBE Group จำกัด (มหาชน) , บริษัท TUF (มหาชน) บริษัท Denso ประเทศไทย จำกัด สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ บริษัทอาคเนย์ ประกันภัย จำกัด , บริษัท โตชิบา แคเรียย์ (ประเทศไทย) จำกัด และองค์กรอื่นๆ ทีมงานของบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากรในองค์กรของท่าน ติดต่อ   วีระ บุญญาดีวงศ์  089-694-2462 หรือ email  weraboo@yahoo.com            

                                           

 
เปิดใจทักทาย

 

มีข่าวช็อคแฟนเพลงของซูเปอร์สตาร์ นิชคุณ ที่ดื่มเบียร์และขับรถชนกับมอเตอร์ไซค์ ทำให้มีผู้บาดเจ็บ ถ้ามองเผินๆ ก็เป็นแค่อุบัติเหตุของดาราดังระดับอินเตอร์ แต่ถ้าพิจารณาจากเหตุการณ์ครั้งนี้ อาจมีอะไรที่เป็นข้อคิดทีสำคัญยิ่ง สำหรับคนอื่นๆ ที่จะเก็บไว้ใช้ได้ประโยชน์ หลังจากเกิดอุบัติเหตุดาราหนุ่ม ก็มีการขอโทษ
More...

หลักสูตรจากใจถึงใจ

เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า องค์กรใดมีพนักงานและผู้บริหารที่มีทักษะการสื่อสารที่ดี ย่อมนำมาซึ่งความสุข ความสำเร็จและการเติบโตขององค์กรได้อย่างแน่นอน ในทำนองเดียวกันผู้ใดที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีก็จะมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวได้อย่างดีอีกด้วย ทักษะการสื่อสารจึงไม่ใช่แค่ทักษะที่เกิดจาก การพูด การเขียน การอ่าน หรือการฟังเท่านั้น หากแต่ว่า กระบวนการสำคัญ (Key Process) ของการสื่อสารนั้น กฎธรรมชาติได้แฝงไว้ในส่วนของวิธีคิด (Thinking Process) ซึ่งการคิดทุกครั้งจำเป็นต้องมีความสมเหตุ สมผล สมอารมณ์ สมคน และสมในทุกสถานการณ์ของงานและชีวิตประจำวัน 

More...

ปัจจัยสำคัญในการปรับปรุงตนเอง

 

เรามาลองทบทวนแนวคิดพฤติกรรมการทำงานกันหน่อยว่าทางจิตวิทยาตั้งข้อสังเกตไว้อย่างไร ตอนท้ายจะมีคำตอบที่น่าสนใจนะครับ

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลโดยทั่วไปแสดงในข้อสมมติฐาน 2 ประการของ ดั๊กกลาส แม็คเกรย์เกอร์ ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อของ ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y ซึ่ง แม็คเกรย์เกอร์ ได้ ศึกษาวิธีการที่ผู้บริหารมองตัวเองสัมพันธ์กับบุคคลอื่น แนวคิดนี้ต้องการความคิดในการรับรู้ ธรรมชาติของมนุษย์

More...

ร่วมใจพัฒนา

คนจีนได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีความประสบความสำเร็จในชีวิตสูงเชื้อชาติหนึ่งแม้แต่คนจีนในไทยตั้งแต่อดีตคนจีนยังได้รับการกล่าวขวัญถึงว่าเป็นผู้ที่มีความมานะพากเพียรประหยัดขยันอดออม จากเริ่มต้นที่ไม่มีอะไรติดตัว หรือจากเสื่อผืนหมอนใบหลายคนก็สามารถสร้างตัวจนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมา ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางการประสบความสำเร็จของคนจีนโบราณนั้นส่วนสำคัญคือการปลูกฝังและการเลี้ยงดูตามหลักปรัชญา ขงจื๊อที่น่าสนใจยิ่ง

More...

วันนี้ !!! คุณอ่านหนังสือเล่มนี้หรือยัง?
24 วิธีสร้างสรรค์ คนยอด งานเยี่ยม

 

คำว่า ความรู้ และ การเรียนรู้ มีความหมายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เพราะความรู้เเป็นเพียงทฤษฎี แต่ทุกครั้งที่เราประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริง หรือพฤติกรรมเราเปลี่ยน หรือพัฒนาขึ้น จึงนับว่าได้เรียนรู้แล้ว เป้าหมายของการทำงานที่แท้จริง คงไม่ใช่แค่ทำไปวันๆ แน่ การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่แฝงในชีวิตประจำวันของการทำงานคืออะไร และเมื่อเราเรียนรู้สิ้งเหล่านี้แล้ว จะทำให้พฤติกรรมของเราเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยแค่ไหน หนังสือเล่มนี้ "24 วิธีสร้างสรรค์ คนยอด งานเยี่ยม" มีวิธีคิด วิธีปฏิบัติ เพื่อหาคำตอบดังกล่าวได้อย่างชัดเจน

More...

กิจกรรมที่ประทับใจ

 

เมื่อเร็วๆ นี้ได้รับเชิญไปพูดคุยเพื่อบันทึกรายการ “หาเรื่องคุย” ในหัวข้อ ปลุกศักยภาพ 100% มีประเด็นที่น่าสนใจที่เล่าสู่กันฟังดังนี้
ตามทฤษฏีทางจิตใต้สำนึกพบว่า ศักยภาพจริงๆ ที่คนเรานำมาใช้จิตสำนึก 7% จิตใต้สำนึก 93% แม้ว่าเราใช้จิตสำนึกเพียง 7% และอาจจะมีหลายคนใช้น้อยกว่านี้อีก อาจเพียง 3 -5% แต่วันนี้จะไม่ได้คุยในแง่ของทฤษฏี แต่จะพูดหลักพฤติกรรมบางส่วนที่จะใช้ศักยภาพที่มีอยู่เดิมให้เพิ่มมากขึ้น
 
 
More...

VDO Clip
 

 

 
More...

 

 

 
More...