ReadyPlanet.com
หัวใจของการทำงานมี 3 ดวง article

 

                                                   

                                            คนทำงานตัวจริง กับ 3 ใจ

ปัญหาความไม่เข้าใจของพนักงานหลายคน ผู้บริหาร และเจ้าของบางคน เกิดขึ้นกับคำที่เกี่ยวข้องกับใจ 3 คำต่อไปนี้  เช่นทำไมไม่ไว้ใจเรา ทำเหมือนไม่วางใจเรา หรือทำดีตั้งหลายครั้งแล้ว ยังไม่เชื่อใจเราอีก เราลองมาทำความรู้จักพอสังเขปนะครับ

1.       เชื่อใจ

2.       ไว้ใจ

3.       วางใจ

 

คนทำงานตัวจริง จะต้องทำให้หัวหน้าของเรา ให้เราได้ทั้ง 3 ใจที่ว่ามานี้

1.                             เชื่อใจ  ปัจจัยที่ทำให้เราเชื่อใจว่า คนนี้สามารถทำงานในตำแหน่งนี้ได้นั้นจะต้องประกอบด้วย มีการศึกษา และหรือมีทักษะ ประสบการณ์ในระดับหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับงานในตำแหน่งงานที่ทำ

สังเกตได้จาก การเรียนรู้และเข้าใจงานใหม่ๆ ได้เร็ว กล้าปฏิบัติ กล้าถาม กล้าตอบ ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความมั่นใจ

 

2.                            ไว้ใจ   ปัจจัยที่ทำให้เราไว้ใจว่า คนนี้จะทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างสำเร็จ จะต้องประกอบด้วย การทำงานร่วมกัน ได้เห็น ได้เรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยน ได้แก้ปัญหาด้วยกัน

สังเกตได้จาก การเข้ากับผู้อื่นได้ดี รู้จักความเป็นทีม ไม่ปฏิเสธงาน และมีผลงานให้เห็นในระยะเวลาหนึ่งที่ชัดเจน มีความสามารถในการวิเคราะห์สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาต่างๆ กล้าตัดสินใจ กล้าเสนอแนะ

 

3.                            วางใจ ปัจจัยที่ทำให้เราวางใจว่า คนนี้จะนำพาความสำเร็จในภารกิจต่างๆ มาสู่องค์กรนั้น ก็คือได้เห็น ได้แลกเปลี่ยน วิธีคิด กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่แท้จริงของการทำงาน รวมถึงความเสมอต้นเสมอปลายของสไตล์การทำงาน สไตล์การบริหาร ความโปร่งใสที่เกิดจากระบบงาน และวินัยในการทำงาน พูดง่ายๆ ก็เห็นตัวตนที่แท้จริงและเป็นธรรมชาติของคนทำงานคนนี้

สังเกตได้จาก การยอมรับอย่างจริงใจจากเพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง และหัวหน้า การทำงานต่างๆ มีแผนงานเชิงป้องกัน มีการพัฒนาระบบงานเพื่อแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจธุรกิจและการตลาด มีทัศนคติและวิธีพูด วิธีปฏิบัติเชิงบวก เป็นตัวอย่างให้กับบุคคลอื่นๆ ได้

 

ถ้าวันนี้ ท่านยังไม่ได้แสดงให้หัวหน้า ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ได้เห็นทั้ง 3 ระดับที่กล่าวมาแล้ว

ท่านต้องเร่งหน่อย เพราะความก้าวหน้าของการทำงานอยู่ที่ว่าต้องได้รับทั้งความเชื่อใจในการเริ่มงาน ได้รับความไว้ใจในการมอบหมายงานที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อท้าทายความสามารถ และความวางใจจากเจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ที่มอบโอกาสการมีส่วนร่วมในการบริหาร การกำหนดทิศทาง กลยุทธ์และการเติบโตขององค์กร และอย่าลืมว่า แม้ว่าท่านจะได้รับความไว้วางใจแล้วก็ตาม ระบบการตรวจสอบการทำงานจากส่วนงานอื่นๆ หรือจากส่วนกลาง ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ และจะเป็นเรื่องดีซะอีก ถ้ามีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพราะว่าจะเป็นการรับประกันความไว้วางใจที่ท่านได้รับ

            

                                                                                            วีระ บุญญาดีวงศ์ 0-1827-6434

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดร่วมใจพัฒนา

ขงจื้อ พูดถึงคน 5 ระดับ article
"ตัวกลั่นกรองสามชั้น ทำให้หูหนักขึ้นเยอะ"
ภาพลักษณ์ พนักงานขายสำคัญมากนะ จะบอกให้ article
หัวหน้างาน กับ สไตล์ผู้นำ article
มารู้จักวิธีฝึกฝนเบื้องต้น สไตล์พัฒนา ของหัวหน้างาน articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล