ReadyPlanet.com
วิสัยทัศน์ กับคนทำงานตัวจริง article

             

                                       .

วันนี้ องค์กรของคุณมีวิสัยทัศน์หรือยัง? 

วิสัยทัศน์จะเป็นจริงได้ต้องอาศัยคนทำงานตัวจริงเช่นคุณ?

               

                ทุกครั้งที่ได้มีโอกาสได้ร่วมประกาศวิสัยทัศน์กับบริษัทที่ผมได้เป็นที่ปรึกษา ก็เลยนำเอาข้อคิดบางประการมาแลกเปลี่ยนกับผู้อ่าน ถ้าองค์กรของท่านมีวิสัยทัศน์แล้ว ก็ถือว่าดีเยี่ยม แต่ถ้าองค์กรใด ยังไม่มีการประกาศวิสัยทัศน์เป็นทางการ ก็ขอบอกว่า ปีใหม่หาโอกาสประกาศให้รู้กันทั่วก็จะดีมากกว่า เก็บงำหรือรู้แต่เฉพาะผู้ถือหุ้น หรือผู้บริหารเท่านั้น วัตถุประสงค์ของบทความนี้ก็เผื่อจะได้ขยายแนวการประกาศวิสัยทัศน์ หรือมีความรู้จักหรือเข้าใจใน เจ้าตัววิสัยทัศน์นี้ดีขึ้น และมีความสุขในการสานวิสัยทัศน์ให้เป็นจริงเป็นจังมากขึ้น ไม่เป็นตุเป็นตะเหมือนเมื่อก่อน โดยผมขออนุญาตสรุปเป็นแบบง่ายๆ ไม่อิงทฤษฎีนะครับ

 

วิสัยทัศน์ คืออะไร?

        ทิศทางขององค์กรที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นประเภทธุรกิจ ปรัชญาที่ยึดมั่นในการทำธุรกิจ กลุ่มลูกค้า การการตอกย้ำความโดดเด่นขององค์กร และเป้าหมายทางธุรกิจที่ท้าทายซึ่งองค์กรต้องไปให้ถึง

ตัวอย่างของวิสัยทัศน์ TRUE

                บริษัท TRUE Corporation (Public) เป็นผู้ให้บริการด้านการสื่อสารครบวงจรและมุ่งตอบสนองลูกค้าเป็นหลัก อีกทั้งยังเป็นผู้ให้บริการหนึ่งเดียวของประเทศที่สามารถให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน ระบบสื่อสารไร้สาย Internet ความเร็วสูง ผลิตภัณฑ์และบริการด้านเนื้อหาต่างๆ อย่างหลากหลาย

 

วิสัยทัศน์ สำคัญอย่างไร?

ทิศทางยิ่งชัดเจนเพียงไร ยิ่งนำมาซึ่งการประหยัดเวลา ลดการสูญเสีย หมดปัญหาการสื่อสารภายในองค์กร หมดคำถามที่ต้องถาม ว่าทำไมต้องอย่างนั้น อย่างนี้ ลูกค้าก็ยิ่งรู้จัก เข้าใจ และมั่นใจในองค์กรของเรามากขึ้นกว่าแต่ก่อน จุดสำคัญของวิสัยทัศน์ จึงเป็นเหมือนศูนย์รวมความมุ่งมั่นของคนทั้งองค์กร ในการประสานพลังเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่แต่ละองค์กรได้กล่าวไว้

 

วิสัยทัศน์ จะสำเร็จได้ด้วย คนทำงานตัวจริง เท่านั้น

                ความแตกต่างที่ชัดเจนในปัจจุบันและอนาคตก็คือ วิสัยทัศน์จะสำเร็จได้ด้วยคนในองค์กรเท่านั้น เพราะการแข่งขันทางธุรกิจ เข้มข้นมาก ความสามารถในการทำกำไร ความสามารถในการบริหารต้นทุน ความสามารถในการเข้าถึงความต้องการของลูกค้า และความสามารถในการสร้างความพึงพอใจ ประทับใจให้กับลูกค้า ล้วนต้องอาศัยความมีวินัยของคนทำงานในแต่ละวันทั้งสิ้น ความมีวินัยเท่านั้น ที่จะเป็นพลังได้ (ไม่ใช่ทำงานไปวันๆ แล้วจะเรียกว่าประสานพลัง) วินัยของคนทำงานตัวจริง จะเกิดขึ้นได้ จะต้องเข้าใจความหมายของ 3 คำนี้ก่อน

                1. หน้าที่                 2. ความสามารถ    3. ความรับผิดชอบ

 

                1. หน้าที่  คนทำงานกลุ่มนี้ คิดว่าการทำงานเป็นเพียงหน้าที่ เพราะทำเสร็จไปวันๆ พอหมดเดือน ก็รับเงินเดือนไป คนทำงานที่ยึดการทำงานเป็นเพียงความหน้าที่นั้น สังเกตง่ายๆ มักจะพูดอยู่ประจำว่า เรามีหน้าที่ทำ ก็ทำไป คนประเภทนี้ ถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ ก็จะต่อต้าน ไม่เห็นด้วย ไม่ค่อยพอใจ คนกลุ่มนี้ทำงานตามนาฬิกา (รอเวลาเลิกงานเป็นหลัก)

                2. ความสามารถ คนทำงานกลุ่มนี้ คิดว่าการทำงานต้องอาศัยความสามารถที่โดดเด่น และผลตอบแทนที่เหมาะสม การทำงานเหมือนการแข่งขัน คนกลุ่มนี้จึงตั้งหน้า ตั้งตาเรียนรู้และนำไปใช้ในงานจริง คนกลุ่มนี้แบ่งได้ สองประเภท คือประเภทแรก เมื่อมีความสามารถเพิ่มมากขึ้นก็จะอาสาไปทำงานที่ยากขึ้น เพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนมากขึ้น เป็นนักแสวงหาโอกาสความก้าวหน้าที่ดีเยี่ยม และกล้าเสี่ยงในการเปลี่ยนงาน สำหรับประเภทที่สอง คือมีความสามารถ แต่ไม่ชอบแสดง นิ่งเงียบเป็นหลัก ทำงานตามความสามารถให้เหมาะกับเงินเดือน และมักจะได้ยินบ่อยๆ ว่า จะเอาอะไรมาก เงินเดือนแค่นี้” “ไม่อยากสอนงาน ทำงานเพิ่ม หรือแนะนำใคร เพราะไม่ได้อะไรเพิ่มเติม” (ทำงานตามผลตอบแทนเป็นหลัก)

                3. ความรับผิดชอบ คนกลุ่มนี้ มองการทำงานด้วยการมองผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในแง่บวก และลบ คนที่องค์กรอยากได้มากที่สุด คือคนที่มีความรับผิดชอบ เพราะเป็นจุดสูงสุดที่ยืดหยุ่นได้ คนกลุ่มนี้จะมองอนาคตได้ดีกว่ากลุ่มอื่นๆ เพราะต้องคิด ต้องตัดสินใจ ตลอดเวลา กล้านำเสนอสิ่งใหม่ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีคำกล่าวที่ได้ยินอยู่บ่อยๆ ว่า คนที่มีความสามารถทุกคนอาจไม่ใช่คนดีทุกคน ในขณะที่คนมีความรับผิดชอบทุกคนเป็นคนดี  และไม่แปลกใจที่ผู้บริหารทั่วๆไป 85% เป็นคนดี  ขอย้ำอีกครั้งว่า การทำงานบนความรับผิดชอบเท่านั้นที่จะเกิดวินัยได้

 

                ปีใหม่ทั้งที บริษัทโปรอัพ จำกัด ขอให้คนทำงานตัวจริงทุกคน ทำงานด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยกันสานวิสัยทัศน์ขององค์กรอันเป็นที่รักของท่านให้สำเร็จลุล่วง และผลของการทำเต็มที่ก็ส่องแสงทางเดินที่กว้างไกลและมีความสุขให้กับคนทำงานตัวจริงทุกคนเช่นกัน

 

 

                                                                                                       ด้วยความปรารถนาดีที่จริงใจ

                                                                                                              บริษัท โปรอัพ จำกัด               

             ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดเปิดใจทักทาย

คำขอโทษของซูเปอร์สตาร์ นิชคุณ article
ดูบอล ย้อนดูตัว ส่งบอล เหมือนส่งงาน
ถึงเวลาแปลงร่าง เป็นมืออาชีพ ซะที !!! article
จะไม่ยอมให้ใคร ขี้เกียจเกินหน้าเรา? article
ความซื่อสัตย์สุจริต ... วัฒนธรรมองค์กรที่นับวันยิ่งจางหาย... article
ทัศนคติของหัวหน้างาน... บ่งบอกอนาคตขององค์กร article