ReadyPlanet.com
10 ปัจจัยสำคัญ ทำให้คนทำงานสำเร็จและมีความสุข article

                                               

10 ปัจจัยสำคัญ นำคุณสู่ความสำเร็จและความสุขในการทำงาน

         มีคำถามอยู่ในใจหลายๆ คนว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง ที่ทำให้คนทำงานก้าวหน้าได้เร็วหรือช้าแตกต่างกัน อะไรเป็นตัวแบ่งว่า คนนั้น คนนี้ ควรได้เป็นหัวหน้างาน ผู้บริหาร หรือคนนั้น คนนี้ สมควรเป็นลูกน้องตลอดไป ปกครองคนไม่ได้ หรือต้องให้อยู่ในสถานที่ไม่พบปะผู้คน หรือลูกค้าเลย เพราะว่าถ้าพบแล้ว จะนำมาซึ่งความเสียหายอย่างใหญ่หลวง หรือคนนั้น คนนี้ ควรให้พบลูกค้า หรือผู้คนมากๆ เพราะจะทำให้องค์กรเติบโต ก้าวหน้า มีผลประโยชน์ และกำไรเพิ่มมากขึ้น  และปัจจัยเหล่านั้นอะไรสำคัญที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเร่งสร้าง เร่งทำให้เป็นผลสำเร็จลำดับแรกๆ เรามาทำความรู้จักปัจจัยเหล่านี้ด้วยกัน คือ

1.        บุคลิกภาพ

2.        ลักษณะนิสัยส่วนตัว

3.        ความถนัด หรือความชอบ ความรักในงาน

4.        พฤติกรรมการใช้ชีวิต Lifestyle

5.        มุมมองและทัศนคติ

6.        ความมีวินัย

7.        การเปิดกว้างในการรับรู้ และเรียนรู้

8.        การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอด

9.        การทบทวน

10.     การต่อยอด

 

1. บุคลิกภาพ        หมายถึงความเป็นธรรมชาติ ในการเดิน นั่ง พูด คุย ยิ้ม หัวเราะ การทักทาย การเงียบ เมื่อผู้อื่นเห็นแล้วอยากเข้าใกล้ ดูแล้วมีความจริงใจ มีเสน่ห์ ไม่เสแสร้ง ไม่เป็นพิษเป็นภัย อยากคบหาพูดคุยด้วยมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นกับการวางตัวของแต่ละคน สิ่งสำคัญที่สุดของบุคลิกภาพ คือเปิดกว้างในการสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นธรรมชาติ และรู้สึกได้ถึงความมั่นใจ และปลอดภัย มิใช่เดินเท่ เดินสวย เหมือนนายแบบ หรือนางแบบ

2. ลักษณะนิสัยส่วนตัว                 หมายถึงการแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริง ในการคิด การตัดสินใจ การแลกเปลี่ยน การเลือก การแบ่ง การสรุป จากสถานการณ์ต่างๆ ระหว่างวัน ว่าเน้นประโยชน์กับตัวเองเป็นหลัก (เห็นแก่ตัว) หรือมองประโยชน์ของคนอื่นเป็นหลัก (เห็นแก่คนอื่น) หรือมองผลประโยชน์ร่วมซึ่งกันและกัน (คิดแบบ ชนะ ชนะ) สิ่งที่สำคัญที่สุดของนิสัยส่วนตัว เป็นเรื่องของความ Fair ความยุติธรรม เป็นหลัก รู้ว่าอะไรที่เราควรเป็นฝ่ายให้และอะไรบ้างที่เราควรเป็นฝ่ายรับ พูดง่ายๆ ต้องมีนิสัยไม่เอาเปรียบใคร ไม่ใช่เรื่องของ Style ใคร Style มัน

3. ความถนัด หรือความชอบ ความรักในงาน   ท่านต้องเลือกว่าจะทำงานที่ถนัด หรือทำงานที่รัก ตั้งแต่แรกๆ ของการเริ่มต้นทำงาน พยายามค้นหาให้เจอ ลองทำให้ได้ อย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปเรื่อยๆ เพราะจะอันตรายมากต่อความสุขที่ท่านจะมีในการทำงาน สิ่งสำคัญที่สุดของข้อนี้ คือ หาให้เจอ แล้วทำสิ่งที่ท่านรักให้มีความถนัด หรือทำสิ่งที่มีความถนัดให้มีความรัก ความสุขก็จะตามมา

4. พฤติกรรมการใช้ชีวิต Lifestyle  ท่านต้องเริ่มกำหนด Lifestyle ตั้งแต่เริ่มต้นเช่นกัน ในเรื่องของ คุณค่าการใช้เวลา การรู้ซึ้งถึงคุณค่าของเวลาที่แท้จริง อย่าทะนงว่ายังหนุ่มยังแน่น เน้นแต่บันเทิงเป็นหลัก จนลืมสิ่งที่สำคัญในเรื่องของ การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย รู้คุณค่าเวลา สร้างเครือข่ายด้วยกิจกรรมสาระและบันเทิงควบคู่กัน

5. มุมมองและทัศนคติ  ในการทำงานนั้น ส่วนใหญ่ จะเน้นแต่ภาพที่ตนเองเห็น ขอบเขตงานที่ทำ ขอบเขตของงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งล้วนแต่เป็นภาพย่อยแทบทั้งสิ้น ซึ่งในการขยายมุมมอง และปรับทัศนคติในการทำงานนั้น ต้องการพึ่งพาคนที่เห็นภาพรวมควบคู่ภาพย่อยทั้งนั้น ภาพรวมจึงเป็นเรื่องราวของหน่วยงานอื่นๆ ลูกค้า องค์กร คู่แข่ง และสถานการณ์ต่างๆ ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป และมีผลกระทบกับองค์กรของเรา สิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องของมุมมองก็คือ ถ้าไม่เห็นภาพรวมควบคู่ภาพย่อย ก็จะไม่เข้าใจผู้อื่น ไม่เข้าใจธุรกิจ ไม่เข้าใจลูกค้า คู่แข่ง และอื่นๆ แค่นี้ก็เห็นชัดเจนแล้วว่า มุมมองไม่กว้าง ไม่มองเชิงบวก และมีทัศนคติต่อผู้อื่นด้วยความไม่เข้าใจ

6. ความมีวินัย  วินัยคือวัฒนธรรมการทำงานส่วนตัวที่ชัดเจน ความมีวินัยหมายถึง การควบคุมตนเองได้ รับผิดชอบตัวเองได้ เข้าใจและรับรู้ถึงความสำคัญในการประสานงานกับผู้อื่น ความมีวินัยในการทำงาน ถือเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝน สร้างและสะสมตลอดเวลาในการทำงาน เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือ วินัยเป็นตัวสร้างความมั่นใจต่อการเติบโตของความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และการประสานงานกับผู้อื่น หน่วยงานอื่น เพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

7. การเปิดกว้างในการรับรู้และเรียนรู้ คนทำงานที่ไม่ค่อยก้าวหน้า เติบโตช้า ล้วนเกิดจากตั้งหน้า ตั้งตาทำงานอย่างเดียว ขยันบ้าง ขี้เกียจบ้าง ตามประสา แต่จะประมาทเรื่องการเปิดกว้างการรับรู้ และเรียนรู้เป็นส่วนใหญ่ ไม่หาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ไม่สนใจการประยุกต์ใช้ ทำงานตามที่เรียนมา ยึดตำราเป็นหลัก หรือรุ่นพี่ที่ทำงานสอนอย่างไร ก็ทำอย่างนั้น ไม่สนใจเรื่องการฝึกอบรม ไม่ใส่ใจเรื่องการเพิ่มทักษะ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ถ้าทำงานแล้วไม่ใส่ใจหรือพยายามในการหา Input สิ่งใหม่ ความรู้ใหม่ มุมมองใหม่ Output ในการทำงานของท่านก็จะมีประสิทธิภาพด้อยลง และเป็นภาระเรื่องต้นทุนของการแข่งขันทางธุรกิจในที่สุด

8. การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอด คำว่า ความรู้อยู่กับตัวกลัวอะไรตีความได้สองแบบ คือ รู้อยู่คนเดียว เก็บเงียบเป็นความลับ ใช้เป็นอยู่คนเดียว ไม่ค่อยบอก หรือบอกไม่หมดกับคนอื่น หรือทีมงาน เพียงเพื่อสร้างความสำคัญกับตนเอง กับอีกประเภทหนึ่ง คือรู้แล้ว ชอบแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นๆ ทั้งต่างระดับ และในระดับการทำงานเดียวกัน รวมถึงยังถ่ายทอดให้คนที่ไม่รู้ ได้รู้ด้วย สิ่งสำคัญที่สุดของข้อนี้ก็คือ การแลกเปลี่ยนเป็นการเติมเต็มความรู้ที่แท้จริง และการถ่ายทอดเป็นการทบทวนความรู้ที่แท้จริงเช่นกัน คิดแค่นี้ก็รู้แล้วว่าประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ใคร และยังไม่รวมถึงผลลัพธ์ของทีม ที่จะได้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงขึ้นด้วยจากการประสานพลังความรู้ด้วยกัน

9. ทบทวน  หลายคนที่พอหมดวันทำงานแล้ว ก็แล้วกัน ในขณะที่ยังมีอีกหลายคนที่หมดเวลาทำงานแล้ว ยังแบ่งเวลาทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิด ระหว่างวัน ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ ปัญหาต่างๆ คำพูด และทางออกของเรื่องราวเกี่ยวกับงาน กับความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นกับตัวเอง หรือเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นๆ การแบ่งเวลาทบทวนเรื่องราวต่างๆ จะมีข้อดีคือพบช่องว่างที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือสิ่งที่ดีกว่า ถ้าเราไปเจอเหตุการณ์คล้ายๆ กันในอนาคต สิ่งสำคัญที่สุดของข้อนี้คือ การที่ให้โอกาสตัวคุณเองในการหาช่องว่าง และวิธีที่ดีกว่าในการทำงานที่จะใช้ในวันพรุ่งนี้ การทบทวนตัวเองอยู่ทุกวันจะทำให้คุณไม่หลงตัวเอง หรือเชื่อมั่นตัวเองจนเกินความพอดี ทั้งยังสอนให้เราคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

10. ต่อยอด  สิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และเกิดได้สองทาง คือ สิ่งใหม่เอี่ยม ที่ไม่เคยมีใครคิด ใครทำมาก่อน ผลงานพวกนี้จะเป็นนักวิจัย นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ เป็นส่วนใหญ่ กับอีกทางหนึ่งคือ คิดต่อจากผู้อื่น หรือสิ่งอื่นๆ ที่มีคนทำ หรือกำลังจะทำ แล้วนำมาต่อยอด จัดเรียง เพิ่มเติม ตัดทอน ดัดแปลงให้เป็นสิ่งที่แตกต่าง และมีประโยชน์เพิ่มขึ้น อย่างนี้นักธุรกิจ นักบริหาร หัวหน้างาน ทำกันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสร้างผลดีแก่ทุกฝ่ายอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้บริหาร เจ้าของ หัวหน้าเอง ลูกน้อง และครอบครัว สิ่งที่สำคัญที่สุดของข้อนี้คือ การใช้ความคิด ความอ่านของเรา ชอนไชในเรื่องต่างๆ เพื่อหาช่องว่างของความคิดของผู้อื่น และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดสิ่งใหม่ที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของสินค้า บริการ กลยุทธ์ กลวิธี หรือเทคนิคในการทำงานต่างๆ  

 

 

                                                                                ด้วยความปรารถนาดี 

                                                                        วีระ บุญญาดีวงศ์ 0-1827-6434

                                                                ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดปัจจัยสำคัญในการปรับปรุงตนเอง

พฤติกรรมการทำงานในองค์กร articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล