ReadyPlanet.com
บริการคุณภาพ ที่ใส่ใจมอบให้ article

         

ใส่ดวงใจ.. บริการ

(ขออนุญาตใช้คำว่า Changing Development แทน Training)

ด้วยเหตุผลความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

 

แนวทางหลักในการสร้างสรรค์บริการ

            1. หลักสูตรใหม่ สด ทุกครั้ง แต่ละหลักสูตรเป็นการออกแบบใหม่ทุกครั้ง ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า เน้นลูกค้าและการปรับปรุงต่อเนื่อง จึงเป็นเนื้อหาที่ทันสมัย ลูกค้าใช้ได้จริงในเหตุการณ์ปัจจุบัน และอนาคต

            2.  หลักสูตร Integration เพราะเนื้อหามาจาก 3 ส่วนทั้งจากลูกค้า วิทยากร และทีมงาน Pro-Up เน้นการระดมสมอง จึงเป็นการมุ่งเน้นการใช้งานจริง แก้ปัญหาจริง ทำให้แตกต่างจากที่อื่นๆ อย่างชัดเจน

            3. Professional Teamwork ทีมงาน และวิทยากร มาจากผู้บริหารมืออาชีพ ที่ปรึกษามืออาชีพ ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติจริง ที่หลากหลาย และมีความกระตือรือร้น และใจรัก พร้อมทุ่มเทอย่างเต็มที่ เน้นการประยุกต์สู่การปฏิบัติ

            4. Worth-while Budget ทุกบริการที่มอบให้อยู่บนพื้นฐานของราคาที่สมเหตุ สมผลและเป็นการใช้งบประมาณที่คุ้มค่า และมีประโยชน์ในการใช้จริง เน้นความคุ้มค่า สมเหตุผล

 

1. Public Changing Development

            เป็นหลักสูตรที่สร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างทีมงาน Pro Up และทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยอาศัยข้อมูลจากกลุ่มลูกค้า ด้วยเหตุนี้ท่านจะได้หลักสูตรที่เป็นการแก้ปัญหาและตรงประเด็นมากขึ้น โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานประจำวันได้ จัดขึ้น ณ สถานที่โรงแรมในกรุงเทพฯโดยมีลักษณะการจัด 2 รูปแบบ

            1.1 Work Shop             เป็นการมุ่งประยุกต์เพื่อปฏิบัติจริงจากแนวทางต่างๆ โดยใช้เวลาในการพัฒนาฯ   1-2 วัน ขึ้นอยู่กับหลักสูตร

            1.2 Solution Talk            เป็นการสรุปประเด็นปัญหา และแนวทางการแก้ไขต่างๆ โดยใช้เวลาในการพัฒนา ครึ่งวัน หรือ 3 ชั่วโมง

 

ตัวอย่างชื่อหลักสูตรแบบ Public

-          กลยุทธ์การบริหารการเพิ่มผลผลิตในหน่วยงาน

-          เทคนิคการปรับปรุงงานเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

-          HR กับบทบาทเชิงรุก ในการเพิ่มผลผลิตให้ตน คน และองค์การ

-          หัวหน้างานยุคใหม่ ต้องไม่ตกรุ่น

-          การสร้างกลยุทธ์การบริการและพนักงานหัวใจบริการ

-          การสร้างตัววัดคุณภาพหน่วยงานและองค์กรที่สมดุล

-          และหลักสูตรต่างๆ ในการพัฒนาเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ

หมายเหตุ  ท่านสามารถ Email เพื่อเสนอหัวข้อหลักสูตรได้ที่ marketing@pro-up2u.com

                  ทางเราจะจัดเตรียมเพื่อบริการท่านอย่างรวดเร็ว และเหมาะสมครับ

 

2. In-House Changing Development

             เป็นหลักสูตรที่จัดทำให้กับองค์การแต่ละแห่งโดยเฉพาะ และมุ่งเน้นให้เกิดการปฏิบัติจริงได้ โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ (แต่ละรูปแบบ ทำได้ทั้ง Workshop และ Solution Talk)

            2.1 Solution Talk  เป็นการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งแก้ปัญหาตามที่ระบุเป็นหลัก โดยเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว

            2.2 Vision to Action   เป็นการนำเสนอแนวทาง และขั้นตอนที่ควรจะทำ และต้องทำเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ เป็นขั้นตอนพร้อมตัววัดผลงาน ทั้งในหน่วยงานและองค์การ ซึ่งมีความเหมาะสมมากสำหรับองค์การขนาดย่อม และขนาดกลาง ที่ต้องการพัฒนาระบบงานภายใน และบุคคลากรเพื่อรองรับการแข่งขัน

 

รายชื่อหลักสูตร In-house และระยะเวลา ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การจัดของลูกค้า

 

3. Organization Development Consulting

          เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์กร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจขององค์การท่าน โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ

            3.1 Project Consulting  เป็นการปรึกษา นำเสนอโครงการเฉพาะเรื่อง เช่น

                                                            - การเพิ่มผลผลิต การบริหารการผลิต

                                                            - การบริหารการตลาด การขาย และ   

                                                              การบริการ

                                                            - การบริหารองค์การ

                                                            - การพัฒนาบุคลากร และอื่นๆ

            3.2 Management Consulting           เป็นการปรึกษาแบบ General Management โดยมีระยะเวลา ที่กำหนดชัดเจน

                                                           

 

บริการพิเศษแบบยืดหยุ่น

            1. Budget Management   สำหรับองค์การที่มีงบประมาณจำกัด แต่มีหัวข้อใน การพัฒนาที่จำเป็น เรายินดีบริหารงบ ในลักษณะ Package เพื่อบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ขององค์กร

            2. Action Management    สำหรับผู้ใช้บริการทั้ง Public และ In-house เรามี บริการติดตามการประยุกต์ใช้ในงานจริง ในราคา   มิตรภาพ และคุ้มค่า

            3.  Answer Service     สำหรับท่านที่เยี่ยมชม Website สามารถส่งหัวข้อปัญหา หรือคำถาม จะตอบให้ ทาง Website ครับ(ในเรื่องการบริหาร การขาย การตลาด ผลิต และบุคคล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)

 

            สำหรับท่านใด องค์การใด มีข้อเสนอแนะ หรือคำถามสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ                 marketing@pro-up2u.com              หรือ 0-2936-6391 ทุกวันจันทร์ ถึง วันเสาร์        เวลา 8:30 ถึง 17:00 ครับ และทุกวัน ทุกเวลาได้ที่เบอร์มือถือ 0-1827-6434 ติดต่อ วีระ บุญญาดีวงศ์ ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดวันนี้ !!! คุณอ่านหนังสือเล่มนี้หรือยัง?

หนังสือเล่มนี้ จะทำให้คุณและคนรอบข้างคุณมีความสุขและความสำเร็จในการทำงานกับคุณ!!! article
อย่าพลาด! หนังสือหัวหน้างานล่าสุด... ที่ครบเครื่องมุมมองการทำงาน article