ReadyPlanet.com
การสอนงาน มากกว่าการสอนให้รู้หน้าที่ แต่เป็นการสอนให้รู้จักรับผิดชอบ

 

                                            

          ผมได้มีโอกาสบรรยายการสอนงานให้กับหัวหน้างานทุกคนในฝ่ายการผลิตของโรงงานแห่งหนึ่ง มีความชอบหัวข้อที่ฝ่ายบุคคลเสนอให้ผม หัวข้อนั้นก็คือ  "สอนงานอย่างไร ให้ได้ทั้งใจ ทั้งงาน" ผมมีความสุข และสนุกกับการบรรยายทั้ง 4 รุ่น การสอนงานให้รู้จักหน้าที่ของตนเองนั้น ก็ถื่อว่าเป็นการสอนงานแล้ว แต่ในการสอนงานในยุคปัจจุบัน ที่คุณภาพของคนต้องมาเป็นเรื่องใหญ่ ทำให้การสอนงานต้องมีการพัฒนาเพื่อให้ได้ทั้งใจ และงานในคราวเดียวกัน ขอยกบางส่วนพอสังเขปมาแลกเปลี่ยน ดังนี้

          1. คนที่สอนงานต้องได้รับการยอมรับ ว่ามีความสามารถจริง การพิสูจน์ ทำได้ง่าย เช่นถ้าสอนการแก้ปัญหา ก็ต้องสามารถแก้ปํญหาจริงๆ ที่เกิดขึ้นได้ วิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ และการเชื่อมโยงของ ให้เห็นความเสียหาย หรือผลดี ให้เห็นภาพให้ได้

          2. อธิบายความรู้สึก อารมณ์ หรือปัญหาที่ผ่านมาให้ผู้ที่รับการสอนฟัง จะได้ทราบว่า งานที่เราทำนั้น มีความสำคัญแค่ไหน

          3. สาธิตให้ดู ทำร่วมกัน และปล่อยให้ทำ ดูห่างๆ และพร้อมตอบคำถามด้วยความใส่ใจ

          4. ข้อควรระวัง และผลกระทบที่เกิดขึ้น จำเป็นต้องย้ำให้ และประเมินเป็นช่วงๆ ของการสอนงาน

          5. ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง ไม่ใช่บอกคนอื่นว่าต้องใส่หมวกเข้าพื้นที่ผลิต แต่ผู้สอนไม่ทำ

          6. มีการติดตาม และตารางเวลาในการประเมินความก้าวหน้า และสอนเพิ่มเติมเป็นระยะๆ

          7. การสอนงานต้องไม่ใช้อารมณ์ หรือความรุนแรงในการสอน เพราะเมื่อความกลัวเกิด ความสับสนจะตามมา

          8. การสอนงาน ต้องพูดถึง วิธีคิด หรือองค์ประกอบในการพิจารณามีอะไปบ้าง ไม่ใช่บอกว่า ทำไปจะรู้เอง

          9. เมื่อยามฝึกต้องเหนื่อย ต้องมีเหงื่อ ต้องร่วมกัน ไม่ใช่สอนในร่ม แต่ให้ผู้ปฏิบัตนั่งทำกลางแดด

        10. ลูกน้องที่มีนิสัยที่แตกต่างกัน หัวหน้าต้องมีเทคนิคการสอนที่แตกต่างออกไป จะทำให้ลูกน้องเข้าใจง่ายขึ้น

        11. ใช้ภาพจากเหตุการณ์จริง หรือภาพประกอบ หรือสถานที่จริง ของจริง ปัญหาจริง ในการสอน

        12. ในการปฏิบัติงานจริงที่อาจทำให้เกิคความเสียหาย ต้องมีโจทย์ทำในสนามจำลองก่อน

        13. ต้องเปิดโอกาสให้เห็นการปฏิบัติงานจริงของผู้อื่น เป็นระยะๆ จะได้มีมุมมอง และความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

        14. อย่าปิดกั้นคำถาม หรือข้อเสนอแนะ ระหว่างการสอน เพราะจะทำให้ความไม่เข้าใจ อยู่ที่ผู้เรียน

        15. คำชม ต้องมีควบคู่กับคำติ ไม่มีใครหรอกที่ รับคำติอย่างเดียวแล้ว จะมีกำลังใจในการปรับปรุง ดังนั้น ต้องสังเกตทั้งข้อดีของผู้เรียนที่ทำ และสิ่งที่ผู้เรียนต้องปรับปรุง

                                                                                                          ด้วยความปรารถนาดี

                                                                                                วีระ บุญญาดีวงศ์ 081-827-6434

 
กิจกรรมที่ประทับใจ

การเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
วัฒนธรรมองค์กร คำตอบสุดท้ายสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจ
การบริหารเวลา เคล็ดลับสุดยอด ของคนที่ประสบความสำเร็จ
ลูกน้องวันนี้ คือลูกพี่ในวันหน้า ถ้าไม่พัฒนาวันนี้ วันหน้าจะได้ลูกพี่ที่โตแต่ตัว
การได้ทีมที่เป็นทีมทำงาน คือการประสานพลังที่แท้จริง
การนำเสนอด้วยรูปภาพและกรณีศึกษา นำมาซึ่งความสามารถในการประยุกต์ใช้จริง
หัวใจของงานบริการ คือ การเต็มใจบริการต่อหัวใจที่คาดหวัง
อย่าปล่อยให้แรงบันดาลใจจากการทำกิจกรรมกลุ่ม หลุดลอยไป
การสื่อสารที่ดีจะพัฒนาคน ทีม และองค์กร article
ความตื่นตัวในการพัฒนาหัวหน้างาน และลูกน้องระดับปฏิบัติการขององค์กร article
ความเข้าใจใหม่ๆ เกี่ยวกับลูกค้าวันนี้ที่ว่า "สำคัญกว่าพระเจ้า" articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล