ReadyPlanet.com
การนำเสนอด้วยรูปภาพและกรณีศึกษา นำมาซึ่งความสามารถในการประยุกต์ใช้จริง

                                        

          การฝึกอบรมที่จะให้ผลดีในแง่ของการประยุกต์ใช้ นับว่าเป็นการตอบโจทย์ หรือเป้าประสงค์ของการสัมนาทุกครั้ง ตัวแปรที่สำคัญที่สุด ในการจัดสัมมนาให้ได้ประโยชน์ทั้งผู้เข้าอบรม และยังเป็นการได้แสดงความสามารถของผู้บรรยาย ทั้งยังสามารถกำหนดเป็นแนวทางในการประยุกใข้ได้อีก ต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆ โดยต้องมีการระบุให้ชัดเจน ดังนี้

          1. ความคาดหวังของผู้เข้าสัมนา และผู้จัดสัมมนา (ระบุได้ทั้งแนวทางที่ได้ และแรงบันดาลใจที่ได้)

          2. กรอบภาพรวมของปัญหาที่เกิดขึ้น และยกตัวอย่างเป็นกรณืศึกษาในแต่ละปัญหา พอสังเขป

          3. สิ่งที่ทำไปแล้ว และยังไม่ได้ผล และสิ่งที่จะทำต่อไป วิเคราะห์สาเหตุปัญหาด้วยวิธีใด มองมุมใด

          4. ขอภาพ หรือกรณีศึกษาจากที่อื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็น

          5. การถาม ตอบ เมื่อจบแต่ละส่วนที่อบรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน ก่อนจะไปส่วนอื่นๆ

          6. การบันทึกข้อสรุป หรือแนวทางที่ได้ นอกจากเอกสารที่แจกในการบรรยาย

          7. แยกให้เห็นวิธีคิด ดูปัจจัย หรือองค์ประกอบอะไรบ้าง เพื่อที่จะสามารถประยุกต์ใช้เองได้

 

                                                                                                   ด้วยความปรารถนาดี

                                                                                         วีระ บุญญาดีวงศ์ 081-827-6434
กิจกรรมที่ประทับใจ

การเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
วัฒนธรรมองค์กร คำตอบสุดท้ายสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจ
การบริหารเวลา เคล็ดลับสุดยอด ของคนที่ประสบความสำเร็จ
ลูกน้องวันนี้ คือลูกพี่ในวันหน้า ถ้าไม่พัฒนาวันนี้ วันหน้าจะได้ลูกพี่ที่โตแต่ตัว
การได้ทีมที่เป็นทีมทำงาน คือการประสานพลังที่แท้จริง
หัวใจของงานบริการ คือ การเต็มใจบริการต่อหัวใจที่คาดหวัง
อย่าปล่อยให้แรงบันดาลใจจากการทำกิจกรรมกลุ่ม หลุดลอยไป
การสอนงาน มากกว่าการสอนให้รู้หน้าที่ แต่เป็นการสอนให้รู้จักรับผิดชอบ
การสื่อสารที่ดีจะพัฒนาคน ทีม และองค์กร article
ความตื่นตัวในการพัฒนาหัวหน้างาน และลูกน้องระดับปฏิบัติการขององค์กร article
ความเข้าใจใหม่ๆ เกี่ยวกับลูกค้าวันนี้ที่ว่า "สำคัญกว่าพระเจ้า" articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล