ReadyPlanet.com
การได้ทีมที่เป็นทีมทำงาน คือการประสานพลังที่แท้จริง

                                     

          ในการบรรยายเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม ผมมักจะยกตัวอย่างกีฬาทุกชนิด ประกอบตัวอย่างได้เป็นอย่างดี เพราะนักกีฬา ไม่ว่าจะเป็นประเภทเดี่ยว ประเภทคู่ ล้วนแต่ต้องอาศัยความเป็นทีมด้วยกันทั้งสิ้น เมื่อแบ่งกันเป็นทีมแล้ว ก็ต้องมานั่งลุ้นอีกว่า ทีมของเรานั้นเป็นทีมที่ทำงานหรือเปล่า เหตุการณ์ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างบางส่วน จะเป็นสัญญาณบอกให้เรารู้ว่าทีมที่เราแบ่งนั้น เป็นทีมที่ไม่ทำงาน

          1. เมื่อทีมเกิดความผิดพลาด สมาชิกในทีมไม่ยอมรับ อ้างว่าเป็นความผิดพลาดเฉพาะคน

          2. สอบถามจากสมาชิกของทีมว่า เป้าหมายของทีมคืออะไร สมาชิกต่างคนต่างตอบ ไปคนละทาง สองทาง

          3. สมาชิกของทีม เริ่มขาดซ้อม ขาดประชุม หรือลาหยุด สลับกันไป โดยสมาชิกที่เหลืออยู่ ถือเป็นเรื่องปกติ

          4. สมาชิกของทีม มีปัญหาความแตกต่างด้านความคิด และใช้วิธี Vote ใครได้เสียงส่วนใหญ่ ให้ถือตามมตินั้น

          5. มีการเปลี่ยนแปลงในเป้าหมายของทีม หรือภารกิจของทีม แต่ในบรรดาสมาชิก ไม่ได้รับการสื่อสารถึงเหตุผล และความสำคัญหรือความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลง

          6. สมาชิกในทีม ไม่มีความสามารถที่แท้จริง อาศัยแต่เพียงมีชื่อในทีม มาหรือไม่มา ไม่แตกต่าง

          7. เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่ง ขาดไป สมาชิกที่เหลือไม่สามารถมีวิธีที่จะทดแทนภารกิจที่สมาชิกคนนั้นทำได้ โดยงานของคนที่ทำแทนก็ไม่เสียหาย 

          8. ผลประโยชน์ของทีม ไม่มีการประกาศจัดสรรอย่างชัดเจน

          9. ทีมไม่มีตัววัดการพัฒนาของทีม ทั้งวิธีคิด (แผนงาน, กลยุทธ์) และวิธีปฏิบัติ

        10. ทีมที่ไม่มีกฏระเบียบ ไม่มีวินัย และทีมที่คิดว่า แบ่งงานไม่เท่ากัน คนนั้นหนัก คนนี้เบา

        11. สมาชิกของทีมทีแสดงความคิดเห็นต่อหน้า ลับหลัง หรือในห้อง หรือนอกห้องประชุม ไม่เหมือนกัน

        12. มีการแบ่งกลุ่ม ก้อน แก็งค์ มุ้ง อย่างไม่เป็นทางการ ซ้อนในความเป็นทีมเดียวกัน

                                               

                                                                                                        ด้วยความปรารถนาดี

                                                                                               วีระ บุญญาดีวงศ์ 081-827-6434

                                                                
กิจกรรมที่ประทับใจ

การเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
วัฒนธรรมองค์กร คำตอบสุดท้ายสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจ
การบริหารเวลา เคล็ดลับสุดยอด ของคนที่ประสบความสำเร็จ
ลูกน้องวันนี้ คือลูกพี่ในวันหน้า ถ้าไม่พัฒนาวันนี้ วันหน้าจะได้ลูกพี่ที่โตแต่ตัว
การนำเสนอด้วยรูปภาพและกรณีศึกษา นำมาซึ่งความสามารถในการประยุกต์ใช้จริง
หัวใจของงานบริการ คือ การเต็มใจบริการต่อหัวใจที่คาดหวัง
อย่าปล่อยให้แรงบันดาลใจจากการทำกิจกรรมกลุ่ม หลุดลอยไป
การสอนงาน มากกว่าการสอนให้รู้หน้าที่ แต่เป็นการสอนให้รู้จักรับผิดชอบ
การสื่อสารที่ดีจะพัฒนาคน ทีม และองค์กร article
ความตื่นตัวในการพัฒนาหัวหน้างาน และลูกน้องระดับปฏิบัติการขององค์กร article
ความเข้าใจใหม่ๆ เกี่ยวกับลูกค้าวันนี้ที่ว่า "สำคัญกว่าพระเจ้า" articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล