ReadyPlanet.com
ลูกน้องวันนี้ คือลูกพี่ในวันหน้า ถ้าไม่พัฒนาวันนี้ วันหน้าจะได้ลูกพี่ที่โตแต่ตัว

                                                

          หัวหน้างานหลายคนที่ยังมีความคิดนี้อยู่ คือไม่กล้าสอนลูกน้องแบบหมดเปลือก ด้วยเหตุผลที่ว่า ถ้าลูกน้องเก่งแล้ว ตัวหัวหน้าเองจะหมดความหมาย เวลาที่ผู้จัดการ หรือเจ้าของกิจการ จะสอบถามงานในเชิงลึก หรือให้รายงานความคืบหน้า ก็จะต้องรอถามแต่หัวหน้า เพราะลูกน้องไม่มีข้อมูล รายงานไม่เป็น ทำให้หัวหน้างานมีความหมายในสายตาผู้บริหาร

          แนวคิดนี้นับวัน ยิ่งลดความหมายลง เพราะองค์กรยุคใหม่ เริ่มมีตัว KPI สำหรับหัวหน้างานแต่ละคน ว่าสามารถพัฒนาผลงานของลูกน้องให้ดีขึ้นได้มากน้อยแค่ไหน เช่น นายสมหวัง เป็นพนักงานแผนกผลิต มีผลงานผลิตสินค้าชนิดหนึ่งได้ 10 ชิ้นต่อวัน โดยรวมทีมหนึ่งมี 5 คน เฉลี่ยอยู่ที่ 60 ชิ้น องค์กรก็ต้องมีตัววัดผลงานทั้งที่เป็นภาพรวมคือ เดือนถัดไป มากกว่า 60 ชิ้น และคนที่ได้ต่ำสุด ก็ต้องมีพัฒนการดีขึ้น มากกว่า 10 ชิ้น

          แนวคิดที่ทำให้หัวหน้างานต้องพัฒนาลูกน้อง ส่งผลดีดังนี้

         1. ตัวหัวหน้าเอง ก็ต้องหมั่นฝึกฝนเทคนิค และความรู้ตลอดเวลา กลัวว่าจะสอนไม่ได้ หรือไม่มีอะไรจะสอน ซึ่งอาจจะโดนย้ายได้ ซึ่งการที่หัวหน้าต้องความรู้มาถ่ายทอดเป็นประจำ จะเป็นการบังคับตัวเองให้เรียนรู้ตลอดเวลา

         2.  ตัวลูกน้องเองจะได้รับการถ่ายทอดที่ครบสมบูรณ์ ทั้งความรู้ และเทคนิค เพราะต้องเป็นผู้ปฏิบัติให้ KPI ดีขึ้น

         3. ความมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน จะทำให้การทำงานเป็นทีมมีความแข็งแกร่งมากขึ้น กระชับมากขึ้น

         4. การแข่งขันทุกชนิดในองค์กร ไม่มีการแข่งขันใด ที่จะสนุกและได้ประโยชน์เท่ากับการแข่งขันในด้านความสามารถของแต่ละคน เพียงแต่งว่าจะต้องเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่เป็นของฝ่ายใดฝ่ายเดียว

         5. การจัดทีมสอนเป็นกลุ่ม เช่น หัวหน้าหลายคน สอนลูกน้องหมุนเวียนกันไป จะสร้างความได้เปรียบในแง่ของมุมมอง และเทคนิคของการทำงาน ซึ่งทำให้การหวงวิชาหมดไป

                                                                                                        ด้วยความปรารถนาดี

                                                                                               วีระ บุญญาดีวงศ์ 081-827-6434       
กิจกรรมที่ประทับใจ

การเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
วัฒนธรรมองค์กร คำตอบสุดท้ายสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจ
การบริหารเวลา เคล็ดลับสุดยอด ของคนที่ประสบความสำเร็จ
การได้ทีมที่เป็นทีมทำงาน คือการประสานพลังที่แท้จริง
การนำเสนอด้วยรูปภาพและกรณีศึกษา นำมาซึ่งความสามารถในการประยุกต์ใช้จริง
หัวใจของงานบริการ คือ การเต็มใจบริการต่อหัวใจที่คาดหวัง
อย่าปล่อยให้แรงบันดาลใจจากการทำกิจกรรมกลุ่ม หลุดลอยไป
การสอนงาน มากกว่าการสอนให้รู้หน้าที่ แต่เป็นการสอนให้รู้จักรับผิดชอบ
การสื่อสารที่ดีจะพัฒนาคน ทีม และองค์กร article
ความตื่นตัวในการพัฒนาหัวหน้างาน และลูกน้องระดับปฏิบัติการขององค์กร article
ความเข้าใจใหม่ๆ เกี่ยวกับลูกค้าวันนี้ที่ว่า "สำคัญกว่าพระเจ้า" articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล