ReadyPlanet.com
หนังสือเล่มนี้ จะทำให้คุณและคนรอบข้างคุณมีความสุขและความสำเร็จในการทำงานกับคุณ!!! article

                                      วิธีคิด วิธีปฏิบัติ คือพฤติกรรมการทำงาน

                                                     ซึ่งสร้างคุณค่าได้แตกต่างกัน

                                  และส่งผลให้อนาคตการทำงานสูงขึ้นหรือต่ำลงได้

                                                                                      วีระ บุญญาดีวงศ์

 

อะไรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนที่มีความสามารถใกล้เคียงกัน งาน

หนักเหมือนกัน แต่กลับมีอนาคตการทำงาน และความสุขที่แตกต่างกัน

 

อะไรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนที่มีความสามารถหรือมีโอกาสน้อยกว่า กลับมีชีวิตการทำงานที่ดี และได้รับโอกาสความก้าวหน้าที่ดีกว่า

 

      พลิกวิธีคิด วิธีปฏิบัติ โลกและชีวิตก็จะพลิกตาม

 

     เฮ้ย อะไรกัน ไม่เจอแค่ 2 ปี เดี๋ยวนี้เป็นผู้จัดการใหญ่โตเชียว

      อ๋อ เรายังเป็นธุรการเหมือนเดิม แต่เราทำงานใกล้บ้านนะ

    เรากำลังหางานใหม่ หัวหน้าไม่ค่อยพอใจผลงานเราเท่าไหร่

           

                สมศรี เป็นธุรการทำงานมาแล้ว 1 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมาเธอเป็นคนเริ่มทำงาน และเลิกงานตรงเวลา แม้ว่างานจะไม่เสร็จเธอก็จะมาทำตอนเช้าให้เรียบร้อย งานก็ไม่มีปัญหา อยู่มาวันหนึ่งมีวาระประชุมที่ต้องพิมพ์ให้ผู้จัดการ เพื่อประชุมต่อในวันรุ่งขึ้น 9:30 วันนี้ได้เวลาเลิกงานแล้ว ถ้าพิมพ์ต่อต้องใช้เวลาอีก 30 นาที สมศรีคิดว่า พรุ่งนี้มาตอนเช้า 8:30 พิมพ์ต่อยังทัน สมศรีก็กลับบ้านตรงเวลาเหมือนทุกวัน แต่วันรุ่งขึ้นไม่เป็นไป

ตามคาด รถติดมาก เพราะมีอุบัติเหตุตรงสี่แยก สมศรีมาทำงานสาย 9:20 ทำให้พิมพ์วาระประชุมไม่เสร็จ และผู้จัดการก็ไม่พอใจอย่างมาก เราคิดว่า สมศรีจะมีวิธีคิดอย่างไรต่อเหตุการณ์ครั้งนี้

 

ช่วยไม่ได้จริงๆ ฉันทำหน้าที่ดีที่สุดแล้ว มันเป็นเพราะอุบัติเหตุรถชนกันต่างหาก ฉันไม่มีความผิด ผู้จัดการจะโกรธฉันได้ยังไงUคิดแบบ 1

 

เราก็มีส่วนผิดอยู่บ้างที่ไม่มาให้เช้าหน่อย แต่อย่างว่า ใครก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ เราก็ไม่ได้ทำอะไรเสียหายซะหน่อย สัปดาห์นี้ก็เพิ่งจะสายแค่ครั้งแรกเองU คิดแบบ 2

 

ฉันผิดเอง ฉันคิดได้แล้ว ต่อไปงานที่ควรจะเสร็จในแต่ละวันและที่ต้องใช้วันรุ่งขึ้นจะต้องให้แล้วเสร็จล่วงหน้า งานจะได้ไม่เสียเพราะฉัน เพราะยังมีอีกหลายคนที่รองานของฉันเพื่อไปทำงานต่ออีกUคิดแบบ 3

 

                วิธีคิดแบบใดสร้างคุณค่าและพฤติกรรมใหม่ให้กับตัวสมศรีและคนที่เกี่ยวข้องมากที่สุด และวิธีคิดแบบใดไม่สร้างคุณค่า ไม่สร้างโอกาสที่ดีกว่า ซ้ำยังบั่นทอนความรู้สึกที่ดี ที่ผู้อื่นมีต่อตัวสมศรี 

 

            ในชีวิตการทำงานจริง คุณค่าที่ค้นพบเกิดจากวิธีคิด วิธีปฏิบัติที่เป็นปัญหาทั้งจากตัวเราเองและผู้อื่น หรือเกิดจากการสื่อสารกับลูกค้า หรือการเรียนรู้ในงานที่เราทำให้ลึกซึ้งมากขึ้น Uถ้ามีคนมาถามว่ามาทำงานทุกวันนี้เพื่ออะไรU Uเราจะตอบอย่างไร และเราเข้าใจความหมายที่แท้จริงของการทำงานมากน้อยแค่ไหน

 

 

การทำงาน คือวิธีคิด วิธีปฏิบัติ เพื่อค้นหาคุณค่าและความสามารถที่แท้จริงของตัวเราและนำมาพัฒนาอย่างถูกวิธี โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายของงานที่ทำ เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ได้นั้นให้กับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน องค์กร สังคม ครอบครัว และตนเอง       วีระ บุญญาดีวงศ์                                                                          

 

                ไม่ว่าองค์กรของเราจะเริ่มทำงานกี่โมงหรือเลิกงานกี่โมง สิ่งล้ำค่าที่แฝงอยู่เมื่อเริ่มงานตอนเช้าก็คือ พนักงานได้เริ่มนำคุณค่าใหม่ๆ ที่ได้จากวิธีคิด วิธีปฏิบัติ จากเมื่อวานมาเริ่มต้นใช้ในวันนี้ได้มากน้อยแค่ไหน อย่างไร และเมื่อเวลาเลิกงานมาถึงพนักงานแต่ละคนได้ค้นพบคุณค่าใหม่ๆ ที่ได้จากวิธีคิด วิธีปฏิบัติระหว่างวัน และตั้งใจจะนำไปใช้ในวันรุ่งขึ้นหรือไม่ และบางคนยังนำคุณค่าที่ได้ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวและครอบครัวได้อีก วงจรคุณค่าของวิธีคิด วิธีปฏิบัติการทำงานจะหมุนแบบนี้ทุกวัน จากวันเป็นเดือน จากเดือนเป็นปี เป็นหลายปี สิบปี ยี่สิบปี และทั้งชีวิตการทำงาน Uหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นวิชาการ แต่เป็นการเน้นประสบการณ์ของคนที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตการทำงานแต่ละวันU

                                         

                ในแต่ละพฤติกรรมเพื่อค้นพบคุณค่าการทำงานจะประกอบด้วย

                1. ตัวอย่างที่พบเห็นได้จริง

                2. วิธีคิด วิธีปฏิบัติงานประจำวันที่ต้องใส่ใจ

                3. สาเหตุและผลกระทบของพฤติกรรมนั้นๆ

                4. ค้นหาแรงบันดาลใจในการพลิกวิธีคิด วิธีปฏิบัติ

               5. วิธีคิด วิธีปฏิบัติ ของคนยอด งานเยี่ยม

 

องค์กรก็ไม่ใช่อะไรมากไปกว่า องค์รวมของขีดความสามารถ 

                    ในการสร้างคุณค่าของพนักงานทั้งหมด

                                                                หลุยส์ วี. เกิร์สตเนอร์ จูเนียร์

เราจำเป็นต้องสร้าง คนก่อนคุณภาพเพราะ คุณภาพสร้างไม่ยาก ถ้ามีระบบการสร้างคนที่ชัดเจน

                                    ข้อคิดจากการสัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

                ภาวะเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีแค่ไหน คนยังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของทุกองค์กร และไม่ว่าระบบงานจะดีเพียงไร ก็ยังต้องอาศัยความสามารถ และศักยภาพของคนเช่นกัน Uด้วยเหตุนี้การสร้างคนเพื่อให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง จึงเริ่มต้นที่ วิธีคิด วิธีปฏิบัติของคนนั้นๆU

 

เมื่อวิธีคิดผิด วิธีปฏิบัติก็จะผิด แม้ว่าบางครั้งผลลัพธ์อาจจะถูก แต่เป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้น แต่ถ้าวิธีคิดถูก วิธีปฏิบัติถูก แม้ว่าบางครั้งผลลัพธ์อาจผิดไปบ้าง แต่ระยะยาวแล้วจะเป็นผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และยั่งยืนเสมอ

 

24 วิธีสร้างสรรค์ คนยอด งานเยี่ยม หมายถึงวิธีคิด วิธีปฏิบัติของคนทำงานที่มีทัศนคติที่ถูกต้อง เหมาะสม ทุ่มเท มุ่งมั่นเป็นคนดี คนขยัน และเต็มไปด้วยคุณภาพ มีบทบาทที่สำคัญและเป็นที่ยอมรับ ทั้งยังเป็นกำลังสำคัญในการนำพาความก้าวหน้า ความสุข ความสำเร็จมาสู่ลูกค้า องค์กร คนที่เกี่ยวข้อง และตนเอง

 

                               

สารบัญ                                                        หน้า   

ทักทายกัน 

กลุ่มพฤติกรรม เชื่อมั่นในการสื่อสารเชิงบวก                          9

Uวิธีคิด วิธีปฏิบัติ

1. ก่อเหตุผลที่จะเดินหน้า ไม่เกาะข้อจำกัดเพื่อถอยหลัง                  13

2. ให้เกียรติทุกคำพูด หลีกเลี่ยงการดูถูกด้วยสิ่งที่เหนือกว่า          22

3. เข้าใจวิธีคิดของทุกเรื่อง อย่าปราดเปรื่องแค่เล่าเหตุการณ์          32

กลุ่มพฤติกรรม มีความเสมอต้นเสมอปลาย                          40

Uวิธีคิด วิธีปฏิบัติ

4. มาทำงานแต่เช้า อย่ามาช้าหรือมาเช้าแล้วไม่ทำงาน                  44

5. มีมาตรฐานการทำงาน ที่ปราศจากข้ออ้างเจือปน                  53

6. ลุกเพื่อรุก อย่าชะลอเพื่อรอ                                                              63

กลุ่มพฤติกรรม ต้องซื่อสัตย์สุจริต                                             71

Uวิธีคิด วิธีปฏิบัติ

7. ใช้จิตสำนึกให้เป็นเกราะ อย่าอ้างเพราะเป็นกรอบของหน้าที่    76

8. เข้าให้ถึงคุณค่าของงาน ก่อนถามหาความคุ้มค่าของงาน        85

9. เติมเต็มช่องว่างของระบบงาน อย่าพาลว่าไม่มีใครมากำหนด  95

กลุ่มพฤติกรรม พลิกปัญหาเพื่อคว้าโอกาส                             105

Uวิธีคิด วิธีปฏิบัติ

10. ยึดมั่นภารกิจ ไม่หงุดหงิดกับการคิดเปลี่ยนวิธีใหม่ๆ                  110

11. อาสาเป็นผู้กำกับการแสดง อย่าแหยงเป็นแค่ตัวประกอบ       123

12. แก้ปัญหาในนามของทีม อย่าอมยิ้มแล้วบอกฉันไม่เกี่ยว          135

กลุ่มพฤติกรรม เล็งไปที่เป้าหมายให้ชัดเจนเพียงพอ           144

Uวิธีคิด วิธีปฏิบัติ

13. เลือกด้วยความรักที่จะทำ อย่าชอกช้ำว่าโดนบังคับ                149 

14. จัดสรรเวลาสร้างคุณค่าใหม่ๆ ไม่ดีใจแค่งานประจำวันเสร็จ            158

15. เล็งเป้าหมายให้ชัดแล้วหาวิธีการที่จะไป อย่าภูมิใจแค่เป้าหมายในฝัน   165

กลุ่มพฤติกรรม รักการเรียนรู้งานทั้งแนวลึกและกว้าง                  174      

Uวิธีคิด วิธีปฏิบัติ

16. เข้าใจงานเพื่อเพิ่มคุณค่า ไม่บ่นด่าว่ารู้ไปทำไมกัน                               180

17. เรียนรู้ความต้องการของลูกค้า อย่าหลบหน้า แล้วไม่พัฒนางาน     190

18. เชื่อมโยงความรู้เพื่อลงมือทำงาน พร้อมประสานให้ลูกค้าพอใจ      200

กลุ่มพฤติกรรม มีคำถามและคำตอบเชิงกลยุทธ์                            210

Uวิธีคิด วิธีปฏิบัติ

19. กล้าถามและกล้าตอบ อย่าส่งมอบคุณค่างานที่ไม่แท้จริง              215

20. ถามและตอบทุกครั้ง จะไม่พังความเชื่อมั่นของใคร                       225

21. ถามแล้ว ตอบแล้ว ให้เห็นภาพ ไม่สร้างบาปให้ใครสะดุด                  234

กลุ่มพฤติกรรม เลือกต้นแบบการทำงานให้ฝันเป็นจริง               243        

Uวิธีคิด วิธีปฏิบัติ

22. สร้างผลงานให้โดดเด่น ไม่ใจเย็นเรื่อยเปื่อยเลื้อยเป็นกลุ่ม                 249

23. มีต้นแบบที่ดีประจำใจ จะห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดี                           260

24. มุ่งหน้าสู่อนาคต ไม่จับจดความสัมพันธ์ที่ไม่สร้างสรรค์                    268

คุยกันท้ายเล่ม                                                                                                278   ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดวันนี้ !!! คุณอ่านหนังสือเล่มนี้หรือยัง?

อย่าพลาด! หนังสือหัวหน้างานล่าสุด... ที่ครบเครื่องมุมมองการทำงาน article
บริการคุณภาพ ที่ใส่ใจมอบให้ articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล