ReadyPlanet.com
นำเสนองานสมเหตุสมผล (Logical Presentation) article

 

                                                        

               องค์กรจำนวนมากให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะการสื่อสารเป็นลำดับแรก ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะการใช้งานจริง การสื่อสารจะมีไว้เพื่อประสานภารกิจงานทั้งปวงให้ลุล่วง และขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน แต่ในความเป็นจริงยังมีสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า หรือมีความสำคัญเป็นทวีคูณ ก็คือทักษะการนำเสนองาน ซึ่งหลายองค์กรเข้าใจว่าควรพัฒนาเฉพาะผู้บริหาร หรือเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจต้องนำเสนองานกับลูกค้าเท่านั้น ซึ่งความเข้าใจนี้นับว่าคลาดเคลื่อน
               
                ทักษะการนำเสนองาน เป็นทักษะที่พัฒนาต่อยอดจากทักษะการสื่อสาร สำหรับผู้ที่เข้าใจหลักการนำเสนอได้ จะเข้าใจทักษะการสื่อสารอย่างแท้จริง และจะมีบทบาทอย่างสูงในการเป็นตัวอย่างที่ดี และเผยแพร่กำลังใจ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายใหม่ๆ การประสานพลังความรู้ ความสามารถของพนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหารให้เป็นหนึ่งเดียว และทักษะการนำเสนอยังเป็นบ่อเกิดสำคัญที่ทำให้ผู้นำเสนอมีความรับผิดชอบสูง มีวุฒิภาวะในการทำงาน ด้วยเหตุนี้ ทักษะการนำเสนองานจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพนักงานทุกคน
 
                “นำเสนองานอย่างสมเหตุสมผล ชนะใจคนทุกสถานการณ์
                                                    Logical Presentation
 
          วัตถุประสงค์ :           - เข้าใจหลักการสำคัญซึ่งเป็นหัวใจของการนำเสนองาน
                                             - มีวิธีการและเทคนิคในการพัฒนาการนำเสนอจริงๆ ด้วยจุดแข็งของผู้นำเสนอ
                                             - มีวิธีที่จะเรียนรู้ความคาดหวังของผู้ฟัง เพื่อนำเสนอให้ตรงใจที่สุด
 
               เหมาะสำหรับ:            ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
                                               ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และหัวหน้างานทุกท่าน
                                               พนักงานทุกคนที่ต้องการประยุกต์ทักษะการสื่อสาร เพื่อการนำเสนอ
 
               ระยะเวลา                 1 วัน (Inhouse Training 9.00 – 16.00) บรรยาย และ Workshop
 
 
                องค์ประกอบสำคัญของ Logical Presentation             
 
1. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนในการนำเสนอ
- เจาะหาความเป็นตัวตนที่แตกต่างในการนำเสนอ
- เทคนิคการพัฒนาจุดแข็งเป็นจุดแกร่ง จุดอ่อนเป็นจุดโยน
2. การนำเสนองานอย่างมีส่วนร่วมกับผู้ฟัง
- การวิเคราะห์ความต้องการ และความคาดหวังของผู้ฟัง ด้วยหลัก FAB
- เทคนิคการเลือกหัวข้อ และการสร้างปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างนำเสนอ
3. การนำเสนออย่างสมเหตุ สมผล
- การกำหนดวัตถุประสงค์ และประเมินผลการนำเสนอ
- ทางเลือกในการเตรียมข้อมูล ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4. การนำเสนอให้น่าเชื่อถือ
- การเตรียมอุปกรณ์เพื่อประกอบการนำเสนอ
- การใช้ภาษากาย และน้ำเสียง ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและผู้ฟัง
5. การนำเสนอให้น่าสนใจ
- การลำดับประเด็นสำคัญ และนำเสนอด้วยสไตล์ที่เป็นตัวเรา
- การวางแผนเป็นช่วง เพื่อสร้างความสนใจในการติดตาม
6. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการนำเสนอ
- รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบล่วงหน้า พร้อมวิธีป้องกัน
- เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้สอดคล้องกับเนื้อหานำเสนอ
7. การถามและการตอบให้เชื่อมั่นในสิ่งที่นำเสนอ
- หลักการเตรียมคำถาม และคำตอบล่วงหน้า
- เทคนิคการถามและตอบ แบบไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า
8. การสรุปประเด็น
- การย้ำและเชื่อมโยงประเด็นสำคัญกับวัตถุประสงค์ 
- การสรุปประเด็นที่นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม    
 
 
สอบถามเพิ่มเติม วีระ บุญญาดีวงศ์ 080-073-6996
        


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดหลักสูตรจากใจถึงใจ

การสื่อสารอย่างสมเหตุสมผล (Logical Communication)
"สื่อสารเพื่อประสานพลัง ตอน 16 หลุมพรางการสื่อสารในองค์กร" และ "8 อุปนิสัยสู่ ลูกน้องหัวกะทิ (เน้นปรับพฤติกรรม)" article
2 หลักสูตรร้อนๆ ที่เน้นกิจกรรมในการพัฒนานิสัยของหัวหน้าและลูกน้อง articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล