ReadyPlanet.com
เปิดใจทักทาย

This Column Introทัศนคติของหัวหน้างาน... บ่งบอกอนาคตขององค์กรarticle
หัวหน้างานนั้น เป็นทั้งหัว หมายถึง การเป็นผู้นำทางความคิด ในสายตาของลูกน้อง และเป็นทั้งหน้า หมายถึงการเป็นภาพลักษณ์ของหน่วยงาน องค์กร และยังหมายถึงการเป็นตัวแทนหรือจุดเชื่อมโยงกับหน่วยงานหรือหัวหน้างานอื่นๆ ดังนั้น ทัศนคติของหัวหน้างานจึงไม่ธรรมดา
วิสัยทัศน์ กับคนทำงานตัวจริงarticle

วิสัยทัศน์ มิใช่เป็นเรื่องขององค์กรเพียงอย่างเดียว ความสำคัญของวิสัยทัศน์ จึงมิใช่ถ้อยคำ หรือตัวหนังสือที่สวยหรู ไพเราะ หากแต่แฝงไว้ด้วยพลังที่มาจากคนทำงานอย่างเราๆ ท่านๆ ที่ต้องทำความรู้จักกับวิสัยทัศน์อีกสักครั้งว่า มีความสำคัญเพียงไร และตัวเราเองจะมีบทบาทอย่างไรที่จะทำให้วิสัยทัศน์สำเร็จลุล่วงด้วยดี

หน้า 2/2
[ก่อนหน้า]   1 2
[Go to top]