ReadyPlanet.com
ปัจจัยสำคัญในการปรับปรุงตนเอง

This Column Introพฤติกรรมการทำงานในองค์กรarticle

 

เรามาลองทบทวนแนวคิดพฤติกรรมการทำงานกันหน่อยว่าทางจิตวิทยาตั้งข้อสังเกตไว้อย่างไร ตอนท้ายจะมีคำตอบที่น่าสนใจนะครับ

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลโดยทั่วไปแสดงในข้อสมมติฐาน 2 ประการของ ดั๊กกลาส แม็คเกรย์เกอร์ ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อของ ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y ซึ่ง แม็คเกรย์เกอร์ ได้ ศึกษาวิธีการที่ผู้บริหารมองตัวเองสัมพันธ์กับบุคคลอื่น แนวคิดนี้ต้องการความคิดในการรับรู้ ธรรมชาติของมนุษย์

10 ปัจจัยสำคัญ ทำให้คนทำงานสำเร็จและมีความสุขarticle

คนทำงานหลายคน ยังสงสัยว่า ปีนี้จะปรับปรุงตนเองในเรื่องใดบ้าง ที่จะทำให้เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น และมีผลิตผลที่ดีขึ้น ปัจจุบันนี้ การทำงานคนเดียวนับว่าอันตรายอย่างยิ่ง อย่าเลยดีกว่า มาดูกันว่าจริงๆ แล้วต้องพิจารณาอะไรกันบ้าง

หน้า 1/1
1
[Go to top]