ReadyPlanet.com
ร่วมใจพัฒนา

This Column Introขงจื้อ พูดถึงคน 5 ระดับarticle

คนจีนได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีความประสบความสำเร็จในชีวิตสูงเชื้อชาติหนึ่งแม้แต่คนจีนในไทยตั้งแต่อดีตคนจีนยังได้รับการกล่าวขวัญถึงว่าเป็นผู้ที่มีความมานะพากเพียรประหยัดขยันอดออม จากเริ่มต้นที่ไม่มีอะไรติดตัว หรือจากเสื่อผืนหมอนใบหลายคนก็สามารถสร้างตัวจนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมา ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางการประสบความสำเร็จของคนจีนโบราณนั้นส่วนสำคัญคือการปลูกฝังและการเลี้ยงดูตามหลักปรัชญา ขงจื๊อที่น่าสนใจยิ่ง

"ตัวกลั่นกรองสามชั้น ทำให้หูหนักขึ้นเยอะ"

ในชีวิตหนึ่งของคนเรา ผมว่ามันมีเรื่องต้องให้คิด ให้ทำ ให้กังวลมากมายเหลือเกิน ไม่ว่าคุณจะเป็นคนจน หรือร่ำรวยแค่ไหน หลายต่อหลายครั้งที่ความวุ่นวายเกิดจากการสื่อสารปากต่อปาก เกี่ยวข้องกับคนที่ใกล้ชิดเรา หรือคนที่เรารัก หรือคนที่รักเรา แต่เผอิญปากที่เราไปฟังมานั้น อาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่ถุกต้อง เหมาะสม หรือเป็นความจริง ผมได้รับ E-mail จากเพื่อน และเห็นว่ามีประโยชน์ ลองพิจารณาดูครับ

ภาพลักษณ์ พนักงานขายสำคัญมากนะ จะบอกให้article

พนักงานขายถือเป็นหน้าเป็นตา หรือเป็นตัวแทนของบริษัทได้เลย เพราะเหตุนี้ องค์กรขนาดใหญ่ หรือองค์กรที่มีมาตรฐานจะเน้นภาพลักษณ์ของพนักงานเป็นอย่างดี และเน้นการฝึกอบรมพนักงานขายให้เป็นที่ประทับใจกับลูกค้าหรือผู้พบเห็น แต่ในทางปฏิบัติยังมีอีกหลายองค์กรที่ยังให้ความสำคัญไม่พอกับภาพลักษณ์ของพนักงานขาย

หัวใจของการทำงานมี 3 ดวงarticle

    ความแตกต่างที่ทำให้คนทำงานแต่ละคนก้าวหน้าไม่เท่ากัน ได้รับโอกาสไม่เท่ากัน และเป็นที่ยอมรับไม่เท่ากันนั้น มีสาเหตุที่มาชัดเจน เพราะพฤติกรรมการทำงานของเรา ได้รับการสอดส่อง ดูแล และติดตามตลอดเวลาจากหัวหน้างาน ผู้บริหาร และเจ้าของกิจการ ดังนั้นผลของการทำงานของเรา จะต้องทำให้เราได้รับ หัวใจ 3 ดวงจากองค์กรที่เราอยู่ นั่นคือ ความเชื่อใจ ความไว้ใจ และวางใจ

หัวหน้างาน กับ สไตล์ผู้นำarticle

พื้นฐาน ของหัวหน้างานนั้น สำคัญที่สุด เพราะเมื่อคนทำงานมีอำนาจ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนมากขึ้น การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของตัวเองก็จะเริ่มต้นอย่างจริงจัง ทั้งผู้บริหาร ลูกน้อง ลูกค้า และตัวเอง จึงควรต้องใส่ใจกับการเรียนรู้วิธีฝึกฝนเบื้องต้นโดยมี 4 styles หลักๆ คือ ผู้นำ ร่วมทำ เข้าถึง และพัฒนา

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]