ReadyPlanet.com
วันนี้ !!! คุณอ่านหนังสือเล่มนี้หรือยัง?

This Column Intro24 วิธีสร้างสรรค์ คนยอด งานเยี่ยมหนังสือเล่มนี้ จะทำให้คุณและคนรอบข้างคุณมีความสุขและความสำเร็จในการทำงานกับคุณ!!!article

 

คำว่า ความรู้ และ การเรียนรู้ มีความหมายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เพราะความรู้เเป็นเพียงทฤษฎี แต่ทุกครั้งที่เราประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริง หรือพฤติกรรมเราเปลี่ยน หรือพัฒนาขึ้น จึงนับว่าได้เรียนรู้แล้ว เป้าหมายของการทำงานที่แท้จริง คงไม่ใช่แค่ทำไปวันๆ แน่ การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่แฝงในชีวิตประจำวันของการทำงานคืออะไร และเมื่อเราเรียนรู้สิ้งเหล่านี้แล้ว จะทำให้พฤติกรรมของเราเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยแค่ไหน หนังสือเล่มนี้ "24 วิธีสร้างสรรค์ คนยอด งานเยี่ยม" มีวิธีคิด วิธีปฏิบัติ เพื่อหาคำตอบดังกล่าวได้อย่างชัดเจน

อย่าพลาด! หนังสือหัวหน้างานล่าสุด... ที่ครบเครื่องมุมมองการทำงานarticle

การเป็นหัวหน้างานนั้น ไม่ง่ายอย่างที่คิด การเป็นหัวหน้างานไม่ได้เริ่มต้นและสิ้นสุด ณ วันที่ได้รับตำแหน่ง หรือออกจากตำแหน่ง แต่ในความเป็นจริง ความเป็นหัวหน้างานนั้น ฝังอยู่ในนิสัย มุมมอง และทัศนคติของคนที่ได้รับตำแหน่ง "หัวหน้างาน" ตลอดชีวิตของการทำงาน และตลอดชีวิตของคุณทีเดียว

บริการคุณภาพ ที่ใส่ใจมอบให้article

การพัฒนาคน เป็นหัวใจสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริง การปรับทัศนคติคนทำงานในระดับพนักงาน และหัวหน้างาน อย่างสมำเสมอนั้น จะเป็นกลไกสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรของท่านสู่วิสัยทัศน์ที่ท้าทายไว้ อย่างสง่างาม

หน้า 1/1
1
[Go to top]