ReadyPlanet.com
กิจกรรมที่ประทับใจ

This Column Introการนำเสนอด้วยรูปภาพและกรณีศึกษา นำมาซึ่งความสามารถในการประยุกต์ใช้จริง
โบราณว่า สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น คงใช้ได้ดี สำหรับการสอนงาน หรือการบรรยาย หรือการนำเสนอสินค้า และบริการให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้ฟัง เพราะความสามารถในการรับรู้ของอีกฝ่ายหนึ่งนั้น ถ้าตราบใดยังไม่เห็นภาพ จะไม่มีทางที่จะเข้าใจได้อย่างถูกต้อง สังเกตง่ายๆ เวลาที่เราเล่าอะไรให้อีกฝ่ายหนึ่งฟัง ถ้ายังไม่เข้าใจ เขาก็จะพูดว่า "ยังนึกภาพไม่ออก ยังไม่เห็นภาพ" ในทางกลับกันถ้าบอกว่า เข้าใจแล้ว ก็คือ "เห็นภาพแล้ว"
หัวใจของงานบริการ คือ การเต็มใจบริการต่อหัวใจที่คาดหวัง

นับวันการบริการ ยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะคุณภาพที่เกิดจากการบริการ ไม่เพียงแต่จะทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจเท่านั้น คุณภาพบริการยังสามารถสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับตัวผู้บริการ และเพื่อนร่วมงานของผู้ให้บริการเองด้วย ผมเชื่อว่าลูกค้าทุกวันนี้เก่งขึ้นมาก และมีความสามารถมากพอที่จะสังเกตผู้ให้บริการว่า คนไหนให้บริการเราด้วยความเต็มใจ หรือให้บริการเราเพื่อขอไปที

อย่าปล่อยให้แรงบันดาลใจจากการทำกิจกรรมกลุ่ม หลุดลอยไป
ภาพของการทำกิจกรรมกล่มย่อย ประกอบกับการสัมมนา ถือเป็นภาพปกติ ที่ราจะได้พบเห็นประจำ เหตุผลที่ต้องนำกิจกรรมมาประกอบการบรรยาย ดูภายนอกก็เหมือนต้องการให้มีความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ จะได้ไม่นั่งหลับในการสัมมนา ยิ่งเป็นช่วงบ่าย ถือเป็นช่วง ท้านรกสำหรับผู้บรรยายเกือบทุกคน แล้ววัตถุประสงค์ลึกๆ จริงๆ ของการจัดกิจกรรม คืออะไรกันแน่ วันนี้มาทบทวนกัน
การสอนงาน มากกว่าการสอนให้รู้หน้าที่ แต่เป็นการสอนให้รู้จักรับผิดชอบ
ถ้าเอ่ยคำว่า การสอนงาน เราก็รู้สึกว่า ไม่เห็นมีอะไรยาก เพียงแต่ว่าจะต้องวุ่นว่ายหน่อย ต้องเตรียมคู่มือ ต้องอธิบาย ต้องสอนให้รู้จักหน้าที่ของตนเอง ต้องทำเป็น ถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามเพิ่มเติม ปัญหาทั่วๆ ไปที่เกิดซ้ำเป็นอย่างไร ถ้าเกิดซ้ำต้องมีขั้นตอนการแก้ไขอย่างไร ต้องประสานงานกับใคร ต้องขออนุญาตใคร และต้องสาธิตให้ดู ต้องติดตามว่าเข้าใจมากน้อยแค่ไหน ทำงานเป็นแค่ไหน
การสื่อสารที่ดีจะพัฒนาคน ทีม และองค์กรarticle
การสื่อสาร ดูๆ แล้วไม่น่าจะเป็นเรื่องยาก คนส่วนใหญ่จึงมักมองข้าม การเรียนรู้วิธีการสื่อสารที่ถูกต้อง และเหมาะสม ทำให้คนทำงานส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะทำงานเก่ง หรือไม่เก่ง จบแค่ประถม หรือปริญญาเอก ก็มีปัญหาเรื่องการสื่อสารทั้งสิ้น เพราะขอบเขตการสื่อสารนั้น ครอบคลุมและมีความสำคัญทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น องค์กรและสังคมอันเป็นที่รักของเรา
หน้า 2/3
[ก่อนหน้า]   1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]