ReadyPlanet.com
กิจกรรมที่ประทับใจ

This Column Introความตื่นตัวในการพัฒนาหัวหน้างาน และลูกน้องระดับปฏิบัติการขององค์กรarticle

ถ้าเราลองวิเคราะห์สัดส่วนในการฝึกอบรมว่าหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหัวหน้างาน และลูกน้องในด้านอุปนิสัย และพฤติกรรม กับหลักสูตรที่ว่าด้วยเทคนิคต่างๆ ในการทำงาน เราจะพบว่า หลายองค์กรมีสัดส่วนทางด้านเทคนิคมากกว่า และยังให้ความสำคัญไม่มากพอในการจัดหลักสูตรในระดับปฏิบัติการ หรือในแง่ของการพัฒนาอุปนิสัยมากเท่าที่ควรจะเป็น

ความเข้าใจใหม่ๆ เกี่ยวกับลูกค้าวันนี้ที่ว่า "สำคัญกว่าพระเจ้า"article

 ลูกค้าในวันนี้ และพรุ่งนี้ จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เพราะผู้ขายมีมากกว่าผู้ซื้อ  ตลาดการอุปโภคบริโภคจะเป็นของลูกค้าหรือผู้ซื้ออย่างถาวร สิ่งที่จำเป็นเร่งด่วน สำหรับองค์กรขนาดเล็ก และขนาดกลางก็คือ ต้องเร่งสร้างความสัมพันธ์ในเชิงลึกที่จริงใจ และตอบสนองความต้องการให้ตรงจุดเพื่อให้ลูกค้าอยู่กับเรา หรือเลือกใช้สินค้าและบริการจากเรามากกว่าของคู่แข่ง

หน้า 3/3
[ก่อนหน้า]   1 2 3
[Go to top]